Senaat

Senaat Groenen

Senaat Groenen is in het Verenigingsjaar 2023-2024 als volgende geconstitueerd:


Praeses

S.A.C. Groenen

praeses@nonomes.nl

Vice-Praeses

S.L. van Doorn

extern@nonomes.nl

Ab Actis

F.I. Redegeld

info@nonomes.nl

Quaestor

S.A.C. Steenvoorden

quaestor@nonomes.nl

Voorzitter

Y.L. van Rooijen

voorzitter@deheiligezeug.nl

Penningmeester

T.J.M. Bosma

penningmeester@deheiligezeug.nl

Assessor Sociëteit

A.G.M. Verhagen

info@deheiligezeug.nl

Onze sponsoren